CZECH DEUTSCH ENGLISH POLAND
[Hlavní strana] [Hledej] [Krajský úřad] [Kalendář akcí] [Kontakt ] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Pardubický kraj


Vyhledávání dokumentů

Pozn.: Formulář neobsahuje žádné povinné položky.

Objekt Stavební úřad

Počet nalezených dokumentů: 21


06.02.2007:

Projektová dokumetace (ohlášení, stavební povolení)

Soubor: DOC (99 kB)

06.02.2007:

Oznámení změny v užívání stavby

Soubor: DOC (68 kB)

06.02.2007:

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Soubor: DOC (85 kB)

06.02.2007:

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu

Soubor: DOC (110 kB)

06.02.2007:

Oznámení o užívání stavby

Soubor: DOC (56 kB)

06.02.2007:

Ohlášení stavby

Soubor: DOC (93 kB)

06.02.2007:

Ohlášení odstranění stavby - terénních úprav - zařízení

Soubor: DOC (68 kB)

06.02.2007:

Náležitosti stavebního deníku

Soubor: DOC (47 kB)

06.02.2007:

Dokumentace skutečného provedení stavby

Soubor: DOC (37 kB)

06.02.2007:

Dokumentace pro provádění stavby

Soubor: DOC! (172 kB)

06.02.2007:

Dokumentace ke změně využití území

Soubor: @ (57 kB)

06.02.2007:

Dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby

Soubor: DOC (64 kB)

06.02.2007:

Dokumentace bouracích prací

Soubor: DOC (49 kB)

06.02.2007:

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Soubor: DOC (74 kB)

06.02.2007:

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Soubor: DOC (108 kB)

06.02.2007:

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Soubor: DOC (112 kB)

06.02.2007:

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Soubor: DOC (101 kB)

06.02.2007:

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Soubor: DOC (75 kB)

06.02.2007:

Žádost o územně plánovací informaci

Soubor: DOC (66 kB)

06.02.2007:

Žádost o územně plánovací informaci (jednoduché stavby)

Soubor: DOC (69 kB)

06.02.2007:

Žádost o stavební povolení

Soubor: DOC (106 kB)
Copyright 1998-2020 © Luděk Šorm